> >  
 Affiche Ancienne Originale  - 1401201259246.jpg
  
 Affiche Ancienne Originale N° 141- Linee Circolari di Lusso - 1401205260318.jpg
 N° 141- Linee Circolari di Lusso 
 Affiche Ancienne Originale N°143 - Italie chemins de fer - 14012056001151.jpg
 N°143 - Italie chemins de fer 
 Affiche Ancienne Originale Italia - 1401206182379.jpg
 Italia 
 Affiche Ancienne Originale  - 14012062951547.jpg
  
 Affiche Ancienne Originale N°147 - Comunicazioni Internazionali - 14012063311166.jpg
 N°147 - Comunicazioni Internazionali 
 Affiche Ancienne Originale N°151 - Italie Douce Terre - 1401206722691.jpg
 N°151 - Italie Douce Terre 
 Affiche Ancienne Originale N°152 - NGI Genova- New York - 14012068091.jpg
 N°152 - NGI Genova- New York 
 Affiche Ancienne Originale  - 1401206983902.jpg
  
 Affiche Ancienne Originale N°153 - Direct orient - 14012070141838.jpg
 N°153 - Direct orient 
 Affiche Ancienne Originale N°154 - Simplon Express - 14012071361852.jpg
 N°154 - Simplon Express 
 Affiche Ancienne Originale N°155 - Visitate i campi di battaglia - 14012076141790.jpg
 N°155 - Visitate i campi di battaglia 
 Affiche Ancienne Originale  - 14012079681670.jpg
  
 Affiche Ancienne Originale  - 1401207976398.jpg
  
 Affiche Ancienne Originale Bardonecchia, Palazzo Frejus - 14012084141378.jpg
 Bardonecchia, Palazzo Frejus 
Suivant